North-West University (NWU)

Universities
Economic and Management Sciences, Education, Engineering, Humanities, Law, Health Sciences, Natural and Agricultural Sciences, Theology

Akademia

Colleges & Academies
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Opvoedkunde en Regsgeleerdheid. Nauurse en voltydse studies in Afrikaans.
Menu